Home  >  Data & Documentation  >  Publications  >  Preference české pop...

Publication

Title Preference české populace při zajištění péče v období závislosti v seniorském věku
Subtitle -
AuthorsSoňa Vávrová
Jitka Vaculíková
Contributor-
Publication Type Journal Article
Topics -
Note -
Abstract -
Study Units -
Dataset-
Source Czech & Slovak Social Work
Publisher Asociace vzdělavatelů v sociální práci (Association of Educators in Social Work), Brno, Czech Republic
Publication Year 2017
Copyright -
Intl Identifier 1213-6204
Language Czech
URL OpenURL - https://scholar.google.de/scholar?hl=de&as_sdt=0%2C5&q=Preference+%C4%8Desk%C3%A9+populace+p%C5%99i+zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD+p%C3%A9%C4%8De+v+obdob%C3%AD+z%C3%A1vislosti+v+seniorsk%C3%A9m+v%C4%9Bku&btnG= https://scholar.google.de/scholar?hl=de&as_sdt=0%2C5&q=Preference+%C4%8Desk%C3%A9+populace+p%C5%99i+zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD+p%C3%A9%C4%8De+v+obdob%C3%AD+z%C3%A1vislosti+v+seniorsk%C3%A9m+v%C4%9Bku&btnG=
Uploaded File -
Cookie Policy and Privacy